>> Bibliotheek > Algemene regels


Veiligheid en etiquette zijn van belang om van Japanse krijgskunst een veilige en gestructureerde bezigheid te maken. De onderstaande veiligheidsregels en etiquette richtlijnen zijn slechts een samenvatting van een veel uitgebreider verhaal. Om dat te lezen, klik hier.

Omdat veiligheid boven alles op de eerste plaats staat, is het van belang dat iedereen zich beheerst gedraagt en weet wat de risico´s zijn. De beoefenaar zorgt er voor dat aan elk van deze regels wordt voldaan:

 • De bogu dient in goede staat te verkeren.
 • De bogu wordt correct aangetrokken en de himo's worden correct gestrikt.
 • Alle wapens zijn reeds bij aanvang van de les of wedstrijd in orde om mee te trainen.
 • Controleer tijdens de training regelmatig de shinai, naginata of iaito.
 • De vloer van de dojo is bij iedere les schoon.
 • Shinai- of naginata splinters op de vloer worden direct verwijderd.
 • Tijdens de training wordt altijd de juiste afstand gehouden tot medebeoefenaars. Men zoekt dus altijd een plaats op waar men veilig kan trainen.
 • Men is altijd voorzichtig tijdens oefenslagen in verband met omstanders.
 • Een mede beoefenaar moet in de dojo altijd veilig kunnen lopen.
 • Een wapen wordt volgens de regels in de hand gedragen.
 • In de dojo wordt niet met wapens gespeeld.
 • De aandacht mag tijdens de training nooit verslappen.
 • Men doet een goede warming up.


Basisregels voor dojo-etiquette


Enkele basisregels van de dojo-etiquette zijn:

 • Bij het betreden van de dojo worden de schoenen buiten de deur gelaten.
 • Bij het betreden en het verlaten van de dojo maakt de beoefenaar een buiging voor:
  A. de Shinden, mits deze duidelijk is aangegeven
  B. de aanwezigen in de dojo
 • Een budoka verschijnt zo vroeg mogelijk in de dojo zodat alle algemene en persoonlijke voorbereidingen voor de training genomen kunnen worden.
 • Bij het opstellen voor het groeten staat de hoogst gegradueerde het dichtst bij de Shinden en lager gegradueerden rechts van hem of achter hem. Als er geen Shinden aanwezig is staat de hoogst gegradueerde zo ver mogelijk van de ingang van de dojo.
 • Kettinkjes, armbanden, horloges en andere persoonlijke versieringen worden in de dojo niet gedragen.
 • Alle werkzaamheden in de dojo hebben voorrang op de persoonlijke werkzaamheden en worden door iedereen gedaan.
 • De in de dojo gedragen kleding dient correct en schoon te zijn.
 • Alleen de sensei en de senpai bepalen hoe de les zal gaan verlopen.
 • Bij afwezigheid van de sensei neemt de senpai alle verplichtingen over en men behandelt hem als een assistent sensei.
 • Alle veiligheidsregels dienen in acht te worden genomen.